fbpx

Volwasse Matriek – Gewysigde Senior Sertifikaat

Course Summary

Course Name:

Volwasse Matriek – Gewysigde Senior Sertifikaat

Certification Type:

Course Level:

NQF4

Duration:

Dit is nooit te laat vir enige iemand om hul matriekjaar te voltooi en ‘n Nasionale Senior Sertifikaat te ontvang nie. 

Met Bellview Instituut vir Afstandsonderrig is dit vir jou moontlik om ‘n Gewysigde Senior Sertifikaat (of altans ‘n Volwasse Matrieksertifikaat) te voltooi. Die beste deel hiervan is dat dit nie saak maak hoeveel jaar dit is sedert jy jou oorspronklike matriek eksamen geskryf het nie. Jy kan steeds registreer vir jou Volwasse Matrieksertifikaat.

Wanneer jy gebruik maak van ons Volwasse Matriek Program, maak dit nie saak hoeveel jaar jy al uit die skool is nie. Umalusi bied jou die kans om ‘n geakkrediteerde matrieksertifikaat te kry.

Indien jy ouer is as 21 en in besit is van ‘n graad 9-sertifikaat, voldoen jy aan die basiese nodige vereistes om te registreer vir jou Volwasse Matriek Program deur Bellview Instituut vir Afstandsonderrig.

Ons Gewysigde Senior Sertifikaat sal vir jou presies dieselfde sertifikaat gee wat jy tradisioneel sou ontvang het as jy matriek in jou matriekjaar geslaag het (Nasionale Senior Sertifikaat).

Sertifikaat Inskrywings Vereistes:

 • ‘n Volledige Graad 9 (Standard 7) Verslag, of
 • ‘n Graad 9-ekwivalente verslag (byvoorbeeld die geakkrediteerde ABET-program), of
 • ‘n Onvolledige matriek sertifikaat of uitslag, en
 • Jy moet 21 jaar of ouer wees wanneer jy jou eksamens skryf tydents Mei en Junie

 

Vak Inligting

Wanneer jy kies om jou Gewysigde Matriek Sertifikaat deur Bellview te voltooi, is dit ‘n vereiste dat jy drie verpligte en drie keusevakke kies.

Dit is ‘n vereiste dat jy twee taal vakke kies. Een van hierdie moet as “Huistaal” gekies word en een ander as Eerste Addisionele Taal. Hou in gedagte waarvoor jy jou volwasse matriek sertifikaat nodig het, sodoende kan jy die proses vir jouself makliker maak.

Kies vakke wat jou sal bystaan en help in jou werk of loopbaan.


Verpligte Vakke

Die volgende is ‘n saamgestelde lys van die verpligte vakke waaruit jy drie moet kies. Een moet as “Huistaal” geneem word, ‘n ander moet as Addisionele taal gekies word, en een van die Wiskundige vakke.

 • Engels Huistaal
 • Engels Eerste Addisionele Taal
 • Afrikaans Huistaal
 • Afrikaans Eerste Addisionele Taal
 • Enige ander Eerste Addisionele Taal
 • Wiskunder OF Wiskundige Geletterdheid


Keusevakke

Hier is die volledige lys keusevakke waaruit jy kan kies wanneer jy registreer om jou Gewysigde Senior Sertifikaat deur Bellview Instituut vir Afstandsonderig te voltooi. Let daarop dat jy drie van die volgende vakke uit die lys moet kies.

 • Lewenswetenskappe (Voorheen Biologie)
 • Fisiese en Chemiese Wetenskappe (Voorheen Fisika en Chemie)
 • Besigheids-, Handel- en Bestuurstudies
 • Rekeningkunde
 • Besigheidstudies
 • Ekonomie
 • Aardrykskunde
 • Geskiedenis

 

Akkreditasie en Registrasie

Wanneer jy registreer om jou Volwasse Matriek Sertifikaat (Gewysigde Senior Senior Sertifikaat) te voltooi, moet jy in gedagte hou dat die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) aan jou die kans bied.

As gevolg hiervan is daar geen akkreditasie proses vir instellings om aan jou die Gewysigde Senior Sertifikaat program te bied nie.

Nadat jy jou volwasse matriek eksamen geskryf het, sal jou antwoordstelle aan die Departement van Basiese Onderwys (DBO) gestuur word. Jou antwoordstelle sal deur aangewysde personeel nagesien word, en indien jy suksesvol is en die eksamen geslaag het, sal jy jou Gewysigde Senior Sertifikaat ontvang.

Hierdie sertifikaat sal aan jou uitgereik en geakkrediteer word deur Umalusi.

Ter kennisname:

Gedurende die tydperk tussen Augustus 2016 en Februarie 2020 was dit ‘n vereiste dat enige VOO, TVET en Privaat Kolleges by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding geregistreer moes wees. Hierdie was gedoen in ooreenstemming met ‘Joint Communique 1 of 2016’. Hierdie was ‘n ommekeer van die wetlike regulasies wat gedurende 2012 ingestel was.

‘Joint Communique 1 of 2016’ is in 2020 herroep, met die uitreiking van ‘Communique 01’ deur die Direkteur-Generaal van Hoër Onderwys, wat op 7 Februarie 2020 in die Staatskoerant gepubliseer was.

Soos gestel deur die Staatskoerant van 7 Februarie 2020, in afdeling 4.1, “is dit nie meer nodig om aansoeke vir registrasie by (die) Departement (van Hoër Onderwys) in te dien nie.” Hier was spesifiek verwys na Privaat Kolleges of Privaat Hoëronderwysinstellings, soos beoog in ‘Joint Communique 1 of 2016’.

Dit beteken dat, aangesien die proses van akkreditasie nie meer bestaan nie, privaat instellings en kolleges nie meer by die DHOO kan registreer nie. Daardie kolleges wat wel akkreditasie deur die DHOO ontvang het, terwyl dit nog ‘n vereiste was om te registreer, behou hierdie akkreditasie totdat dit die aanvanklike vervaldatum bereik. Na daardie datum sal die akkreditasie verval en nie hernubaar wees nie.

Soos gelys in die Staatskoerant van 7 Februarie 2020, is die korrekte akkreditasie prosedure vir enige privaat instelling of kollege, om aansoek daarvoor te doen by die QCTO (Quality Council for Trades and Occupations) of altans die Gehalteraad vir Ambagte en Beroepe.

Daarna, indien suksesvol, doen die kollege of instelling tersprake aansoek by die DHOO vir ‘n eksamennommer, wat uitgereik word deur die Departement se Eksamen Afdeling.

Vir hierdie eksamennommer wat aan ‘n kollege of instansie toegeken word, om geldig te wees, moet die kollege of instansie die DHOO-eksamenafdeling se registrasievereistes slaag. Na die afloop van ‘n terrein-besoek deur die DHOO-eksamenafdeling, en voldoening aan al die nodige vereistes, reik die DHOO ‘n bevestigingsbrief uit wat die amptelike eksamennommer en akkreditasie besonderhede op het.

Enige matriek eksamen word gehou en gemonitor by spesifieke sentrums wat deur die DHOO goedgekeur is, en indien jy die eksamen voltooi en slaag, sal jy jou Gewysigde Senior Sertifikaat vanaf Umalusi ontvang.

Dit is belangrik om te onthou dat die Gewysigde Senior Sertifikaat (Volwasse Matriek Sertifikaat) presies dieseflde is as die sertifikaat wat ontvang word deur matrikulante wat hul Nasionale Senior Sertifikaat in hul matriekjaar voltooi en slaag.

Die Nasionale Senior Sertifikaat (Tradisionele Matriek Sertifikaat) behou die volgende akkreditasie en registrasie:

Bellview Instituut vir Afstandsonderrig is geakkrediteer deur die volgende akkreditasie-liggame:

 • Instituut vir Geakkrediteerde Boekhouers (IGB) – om geakkrediteerde en nasionaal erkende IGB-kursusse aan te bied
 • Gehalteraad vir Ambagte en Beroepe (GAB) – om erkende geakkrediteerde NATED-diplomas as kursusse aan te bied
 • Departement van Hoër Onderwys en Opleiding (DHOO) – om NATED-eksamens aan te bied

Kyk hier na ons Kollege-hoof, Jan Badenhorst, waar hy alles wat jy moet weet oor die akkreditasie van ‘n kursus of kollege, volledig verduidelik.

Hoe Werk Dit?

Met Bellview Instituut vir Afstandsonderrig is die hele registrasieproses tot en met die skryf van jou eksamen deur die Departement van Basiese Onderwys ‘n vinnige en maklike proses wat uit die volgende stappe bestaan:

 • Stap Een: Kontak gerus een van ons kursus spesialiste en registreer vir jou Gewysigde Senior Sertifikaat
 • Stap Twee: Die volledige stel studiemateriaal vir jou kursus word binne vyf tot sewe werksdae direk by jou deur afgelewer per koerier, na suskesvolle registrasie
 • Stap Drie: Jy ontvang toegang tot al ons WhatsApp-studiegroepe
 • Stap Vier: Sodra jy genoeg kursuswerk suksesvol gedoen het om jou eerste werksopdrag te voltooi en in te dien, sal een van ons fasiliteerders vir jou omvattende terugvoer gee. Hulle sal ook vir jou ‘n algehele punt gee om jou vordering te bepaal
 • Stap Vyf: Gedurende die verloop van jou kursus is dit belangrik dat jy met ander studente en jou fasiliteerders kommunikeer as jy sukkel of enige ekstra hulp nodig het
 • Stap Ses: Vir die duur van jou kursus sal ons jou toegang gee tot ons versameling van vorige eksamenvraestelle. Dit kan gebruik word om te toets wat jy reeds weet en om jou voor te berei om jou eindeksamen te skryf
 • Stap Sewe: Die registrasie periode vir jou Gewysigde Senior Sertifikaat begin in Oktober. Sodra die oop is vir registrasie sal ons jou help met die hele proses
 • Stap Agt: Voordat jy jou finale eksamen skryf, sal ons jou nooi om ons aanlyn eksamenvoorbereidingskursus by te woon. Dit sal jou baie help terwyl jy vir jou eindeksamen voorberei
 • Stap Nege: Jou eindeksamen sal gedurende Mei en Junie van die volgende jaar plaasvind
 • Stap Tien: Sodra jou vraestelle nagesien is en indien jy geslaag het, sal jy jou Gewysigde Senior Sertifikaat ontvang, wat geakkrediteer is en uitgereik word deur Umalusi

Wat Bied Bellview Instituut van Afstandsonderrig Aan My?

Wanneer jy die besluit maak om jou Gewysigde Senior Sertifikaat deur ons te voltooi, verseker jy jouself van slegs die beste opvoedkundige ervaring moontlik. Bellview bied jou ook konstante ondersteuning vir die volledige duur van jou kursus. Ander voordele wat jy by Bellview ontvang sluit in:

 • Al jou studiemateriaal word by jou kursusfooie ingesluit
 • Bellview Instituut vir Afstandsonderrig het ‘n reeks gespesialieseerde notas ontwikkel om alle studente toe te laat om die beste moontlike opvoedkundige ervaring te kry
 • Ons gee aan al ons studente vorige vraestelle en modelantwoordstelle om hul te help voor te berei om jou eksamens tot die beste van jou vermoë te skryf
 • Al jou medestudente, fasiliteerders en dosente is beskikbaar om jou by te staan via die WhatsApp-groepe. Hulle is daar om jou te help met enige vrae wat jy mag hê en jy sal ons volle ondersteuning hê
 • Jy sal toegang tot ons volle akademiese ondersteuning span ontvang tussen 08:00 en 17:00 elke werksdag van die week
 • Elk van jou werksopdragte sal deur ons span van fasiliteerders gemerk word wat vir jou die terugvoering sal gee wat jy nodig het om te verbeter in die areas waarmee jy sukkel
 • Ons sal gedurende jou kursus in kontak bly met jou om te verseker dat jy gemotiveerd bly dwarsdeur jou studie tydperk met ons
 • Ons stel voorgestelde studie skedules vir jou op om jou te help om op die mees optimale studie koers te bly
 • Jy kan enige tyd van die jaar vir ons Volwasse Matriek Program registreet, hou in gedagte dat eksamenregistrasie slegs oop is vanaf Oktober tot einde Januarie elke jaar. Ons sal jou ondersteun vir die deurlopende tydperk van registrasie
 • Ons verseker jou genoegsame tyd om die Volwasse Matriek Program te voltooi, en ‘n bykomende voordeel is dat indien jy jou kursusgeld ten volle betaal het, jy ‘n bykomende studiejaar teen geen bykomende koste kan byvoeg.

Wat Vereis Bellview Van My?

By Bellview Instituut van Afstandsonderrig streef ons na sukses en daarom is daar sekere dinge wat ons van ons studente verwag. Ons verwag die voglende:

 • Jy sal ten volle gebruik maak van die gegewe studieskedule
 • Jy moet al jou kursuswerk voltooi
 • Indien jy enige vrae het, reik dadelik uit deur die verskeie middele wat ons offer
 • Neem asseblief aktief deel aan jou studies
 • Onthou dat ons baie verskillende voorbereidings hulpmiddels het vir jou gebruik
 • Sodra jy besef dat iets verkeer gaan, moet jy weet watter prosedures om te volg


Maak Ten Volle Gebruik Van Die Verskafde Studieskedule

Ons voorsien jou van ‘n reeks gespesialieseerde en gestruktureerde studieskedules. Hierdie sal aan jou die vermoë gee om deur elke deel van jou kursuswerk effektief te werk. Indien jy hierdie skedules op ‘n behoorlike manier gebruik, sal jy versekered wees dat jy genoeg tyd het om vir die eksamen te studeer.

Dit is omdat ons skedules al die kursuswerk neem en dit in hanteerbare afdelings verdeel. Dit sal jou studies baie makliker en meer produktief maak.


Jy Moet Al Jou Kursuswerk Voltooi

Dit is jou verantwoordelikheid om seker te maak dat jy deur al die gegewe kursuswerk voltooi. Dit is baie belangrik, want dit sal ons in staat stel om dit te merk, en vir jou behoorlike terugvoering te gee.

Sodoende sal jy in staat wees om te verstaan waar presies jy verkeerd geloop het, en hoe jy kan verbeter voordat jy jou werklike eksamen skryf.


Vra Asseblief Vrae

Wanneer jy gedeeltes van jou kursuswerk deurwerk en jy kom af op dele waarmee jy sukkel, moet jy uitreik na of mede-studente of fasiliteerders vir hulp. Ons fasiliteerders is ten volle opgelei en kan jou op elke moontlike manier help. 

Om na jou mede-studente uit te reik is ook ‘n goeie idee, aangesien hulle dalk insig het in daardie spesifieke afdeling het en jou dus kan help.


Wees Aktief Betrokke By Jou Studies

Die beste manier om te verseker dat jy ‘n goeie begrip van jou studiemateriaal en kursuswerk het, is om deel te neem. Jy moet aan jou studiegroepe deelneem, waar jy moontlik nuwe inligting sal kry en meer selfvertroue sal kry om vrae te vra.

Betrokkenheid beteken dat jy en jou mede-studente inligting en nuttige wenke uitruil wat jy tydens jou eksamen kan gebruik.

Ons Eksamenvoorbereiding Hulpmiddels te Gebruik

Al die gereedskap wat moontlik is om sukses te behaal wanneer jy skryf, is vanaf die heel eerste dag na registrasie aan jou beskikbaar. Dit sluit vorige eksamenvraestelle in wat jou kan help om sekere afdelings van die werk beter te verstaan. Hierdie sal aan jou uitwys hoe die vrae wat jy moontlik in jou eksamen sal kry opgestel en gemerk word.

Wanneer jy hierdie vorige vraestelle gebruik om te studeer, kan jy maklik jou Volwasse Matriekeksamen slaag.


As Dinge Verkeerd Loop, Weet Wat Om Te Doen

Dit kan wees dat jy ekstra onderrig, meer motivering of goeie raad nodig het. In sulke gevalle kan jy van ons ‘Red Alert Form’ gebruik maak.

Na voltooing van die vorm sal dit direk aan die kursus spesialiste van Bellview gestuur word en saam sal ons ‘n manier vind om jou die beste te kan help.


Wat Sluit Bellview NIE By Die Kursus In Nie?

Die enigste ding wat ons nie verskaf nie, is die eksamenfooie van jou Gewysigde Matriek Sertifikaat. Dit is die fooi wat jy aan die eksamensentrum moet betaal waar jy kies om jou eksamen te skryf.

Sodra jy klaar gestudeer het en gereed is om te skryf, kan jy hierdie fooi vooraf betaal.


Wat Het Ek Nodig Om Te Registreer?

As jy dit oorweeg om vir ons Volwasse Matriek Program aansoek te doen, moet jy aan die voglende vereistes voldoen:

 • Jy moet Graad 9 geslaag het en die verslag of sertifikaat as bewys hê, of
 • ‘n Graad 9-ekwivalente setrifikaat (byvoorbeeld ‘n VBOO-sertifikaat), en
 • Jy moet 21 jaar of ouer wees wanneer jy die eksamen skryf. Jy kan egter 19 jaar oud wees wanneer jy registreer
 • Aangesien ons Gewysigde Senior Sertifikaat by Bellview Instituut in Engels aangebied word, sal jy in Engels moet kan lees en skryf. Die opsie om jou Volwasse Matriek in Afrikaans te voltooi is ook beskikbaar. Om dit in Afrikaans te voltooi sal jy ook in Afrikaans dus moet kan lees en skryf.


Hoe Lank Neem Die Kursus?

Wanneer jy jou Volwasse Matriek deur ons voltooi, het jy die vermoë om te besluit hoe lank dit jou sal neem. Die studiemateriaal wat verskaf word, dek wel elke vak en inhoud van al drie senior jare van Hoërskool. Gewoonlik neem dit drie jaar om te voltooi op skoolvlak, maar met ons Volwasse Matriek Porgram kan jy dit in of 6 of 12 maande voltooi.

Dit is moontlik om jou kursus eweredig oor 24 of 36 maande te versprei, afhangende van jou voorkeur en vermoë.

Jy kan tegelyketyd werk en studeer wanneer jy by Bellview inskryf om jou Volwasse Matriek te voltooi, wat beteken dit kan so lank neem as wat jy wil of so vinnig as wat jy wil.


Wat Is Die Kostes Van Die Kursus?

Kontak gerus ons kursus spesialiste ten opsigte van al die inligting, fooie, en betaling opsies beskikbaar.


Hoe Funksioneer Afstandsonderrig?

Bellview Instituut is ‘n afstandsonderrig-opvoedkundige instelling. Die verskil tussen afstandsonderrig en klaskamer-onderig is:

 • Die hele Volwasse Matriek Program registrasie geskied telefonies
 • Jou studiemateriaal word by jou deur afgelewer
 • Dit is nie nodig om enige ekstra studiemateriaal te koop nie, ons verskaf al die materiaal wat jy sal nodig kry om jou Volwasse Matriek te slaag
 • Sodra jy jou studiemateriaal gekry het, kan jy dadelik aan jou werksopdragte begin werk
 • Jy stuur jou voltooide werksopdragte aan ons opgeleide fasiliteerders om dit te laat merk
 • Ons fasiliteerders sal vir jou in-diepte terugvoer gee oor jou werksopdragte. Jy sal dus weet waar jy kan verbeter of meer fokus
 • Ons WhatsApp-groepe is ontwerp sodat jy met jou fasiliteerders en mede-studente kan kommunikeer. Dit gee jou die platform waar jy kan vra vir advies, ondersteuning, of as jy enige vrae het wat antwoorde benodig
 • In die weke voor jou eksamen sal ons jou nooi om ons aanlyn eksamenvoorbereidings werkswinkels by te woon. Dit sal jou help om ten volle voor te berei om te skryf en te slaag
 • As jy deur die vorige eksamen vraestelle werk wat ons aan al ons studente bied, sal jy die uiteindelike gereedskap hê om jou ten volle te help wanneer jy jou eksamen skryf
 • Ons ondersteuningspan sal jou bystaan in die registrasieproses wat elke jaar tydens Oktober en November plaasvind
 • Sou jy wel besluit om jou Volwasse Matriekkursus oor twee jaar te doen, sal dit jou nie meer kos nie

Wat Is Die Verskil Tussen ‘n Gewysigde Senior Sertifikaat, En ‘n Nasionale Senior Sertifikaat?

Albei Sertifikate Is Presies Dieselfde

Dit maak nie saak of jy jou Nasionale Senior Sertifikaat tydens jou matriekjaar, of jou Gewysigde Senior Sertifikaat deur ons Volwasse Matriek Program voltooi nie, die fisiese sertifikaat wat jy ontvang lyk presies dieselfde en dra presies dieselfde sertifisering.

Beide word uitgereik en geakkrediteer deur Umalusi.


Punteberekening en Studieproses Verskil

Wanneer jy jou matriek gedurende jou skooljare voltooi, word die punte wat jy behaal in jou werksopdragte, toetse, toesprake en eksamens in ag geneem vir jou finale vak uitslag.

Dit is egter nie die geval wanneer jy jou Volwasse Matriek deur Bellview voltooi nie. Die punt wat behaal word tydens die skryf van die eksamen sal die enigste punt wees wat vir jou eindresultaat tel.


Kies Vakke Wat Jou Bevoordeel Vir Jou Volwasse Matriek

Voordat jy besluit om vir ons Volwasse Matriek te registreer, is dit belangrik dat jy baie goed dink wanneer jy vakke kies. As jy besig is om jou Volwasse Matriek te voltooi om meer kennis vir jou potensiële loopbaan op te doen, of as jy van plan is om vir universiteit aansoek te doen, neem tyd om te besluit watter vakke aan jou behoeftes voldoen.

Doen navorsing oor die studieveld waarin jy belangstel en kyk wat jy nodig het om aansoek te doen. As CV-verbetering (of Vaardigheidstapeling) jou doelwit is, is dit belangrik om vakke te kies wat jy maklik sal slaag.

Vakkeuse is ‘n groot probleem en daarom is dit so belangrik om een van ons kursus spesialiste wat jou deur die hele proses sal begelei om seker te maak dit verloop so vlot as moontlik. Hou in gedagte dat daar baie inligting oor vakkeuses en reëls is wat oorweeg moet word voordat jy oor jou vakke ‘n besluit neem.

Skrywer: Morné van Emmenis

Redakteur: Elzanne Louwrens